Kurz jazyka C++

C++, Úvod C++, Lekce 1
Úvod k tomuto kurzu, formátování textu v lekcích Zde si vytvoříme náš první program a popíši vám jak funguje

C++, Lekce 2 C++, Lekce 3
Práce s proměnnými, konstanty a komentáře Ukazatele na proměnné, konstantní ukazatele a ukazatele na konstanty

C++, Lekce 4 C++, Lekce 5
Vytvoříme si své vlastní funkce a probereme jejich prototypy Vysvětlíme si předávání parametrů a ukazatele na funkce

Play free casino game online. Roulette Systems Secrets the casinos don't want you to know. There are also video slots that contain up to 15 spinning reels.